Inženýrské činnosti, outsourcing

Název akce:

Zákazník:

Rok realizace:

Výkon TDI při realizaci akce “SPALOVÁNÍ BIOMASY V KOTLI K4 - ETAPA II"

Teplárna Otrokovice a.s.

2023 - 

Výkon TDI při realizaci akce “DTPŘ Manipulace a skladování paliva"

Veolia Energie ČR, a.s.

2021 - 2023

Výkon TDI při realizaci akce “Výstavba plynového kotle K8 jako součást souboru ekologizačních opatření na stávajícím zdroji Teplárna Otrokovice a.s.“

Teplárna Otrokovice a.s.

2017 - 2020

Pozice hlavního inženýra projektu na akci REK12 (instalace 2 fluidních kotlů v Teplárně Strakonice)

TENZA, a.s.

2014 - 2015

Vyřizování územního souhlasu na akci „Výstavba přípojky VVN 110 kV z rozvodny E.ON Distribuce v Brně Komárově do areálu FERAMO Brno, Vodařská 15“

Banar, s.r.o.

2012 - 2013

Komplexní inženýrské činnosti na akci Oprava zhlaví V424

ČEPS, a.s.

2010 - 2011

Zástupce vedoucího týmu správce stavby OHB – pro technické činnosti

TENZA, a.s. / SAKO Brno a.s.

2008 - 2010

Komplexní inženýrské činnosti na akci - TR Lískovec, výměna odpojovačů v polích ADA02, 03

ČEPS, a.s.

2009

Výstavba turbosoustrojí s kondenzační odběrovou turbinou 6MWe (Energetika Kopřivnice)

TENZA, a.s. / ESB

2007

Výstavba turbosoustrojí s protitlakou odběrovou turbinou 6MWe (Teplárna Michle)

TENZA, a.s. / ESB

2007

Projekty

Název akce:

Zákazník:

Rok realizace:

Aktualizace MPP EKO

AQUATIS a.s.

2017

MPP Lovochemie, a.s., Univerzální granulační linka (UGL) a dusičnan amonný (DA) – zařízení pro vytápění.

WAIF NOVA, spol. s r.o.

2017

Dokumentace o ochraně před výbuchem: „Dodatek č. 2 – stav kotelny TOT po ekologizaci kotlů K3 a K4“

TENZA, a. s.

2017

Aktualizace dokumentu: "Technická pomoc: Dokumentace o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení vlády č. 406/2004 Sb., pro areál Teplárny Otrokovice a. s."

TENZA, a. s.

2017

Koncepční projekt „Elektrotechnologické zařízení PVE Ipeľ“

ČKD Blansko Engineering, a.s.

2016

Aktualizace MPP EKO

AQUATIS a.s.

2016

MPP EDA (část elektro a MaR), 1. milník

ČEZ, a.s.

2016

Aktualizace MPP EHN

AQUATIS a.s.

2015

MPP EDS (část elektro a MaR)

ČEZ, a.s.

2015

Spolupráce na dokumentaci pro posouzení vlivu na ŽP pro energetický zdroj spalující biomasu

TENZA, a. s.

2014

Havarijní plán držitele licence na výrobu elektřiny

Teplárna Otrokovice a.s.

2013

Spolupráce na studii a dokumentaci EIA pro nový zdroj na biomasu v Brně

TENZA, a.s.

2013

Provozní předpisy "Teplárna Mydlovary - Energoblok na biomasu TMY2"

TENZA, a.s.

2013

Předpis pro údržbu VS na akci „Vybavení, modernizace a zavedení čistých technologií v energetice Lovochemie, a.s.“

TENZA, a.s.

2013

Projekt pro Najetí na akci „Vybavení, modernizace a zavedení čistých technologií v energetice Lovochemie, a.s.“

TENZA, a.s.

2013

Provozní předpisy na akci „Vybavení, modernizace a zavedení čistých technologií v energetice Lovochemie, a.s.“

TENZA, a.s.

2013

Oznámení záměru podle přílohy č. 3 k zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr: „Výstavba kabelové přípojky VVN 110 kV, z rozvodny E.ON Distribuce v Brně Komárově do areálu FERAMO Brno, Vodařská 15“

Banar, s.r.o.

2012

Realizační projektová dokumentace: „Výstavba kabelové přípojky VVN 110 kV, z rozvodny E.ON Distribuce v Brně Komárově do areálu FERAMO Brno, Vodařská 15“

Banar, s.r.o.

2012

Projektová dokumentace pro územní řízení: „Výstavba kabelové přípojky VVN 110 kV, z rozvodny E.ON Distribuce v Brně Komárově do areálu FERAMO Brno, Vodařská 15“

Banar, s.r.o.

2012

Provozní předpis a předpis pro údržbu pro Teplárnu Mydlovary

TENZA, a.s.

2012

Plán krizové připravenosti zdroje poskytujícího podpůrné služby PS –

Teplárna Kyjov, a.s.

2012

Plán krizové připravenosti zdroje poskytujícího podpůrné služby PS –

Teplárna Otrokovice, a.s.

2012

Dokumentace prevence výbuchu

Teplárna Otrokovice a.s.

2011

Studie HAZOP dle IEC 61882:2001 pro VE Polock v Bělorusku

MAVEL, a.s.

2011

Provozní předpisy elektrárny Kamýk

ČEZ, a.s. EVD

2010

Provozní předpisy PVE Dlouhé Stráně - 2. etapa

ČEZ, a.s.

2009

Projekt pro SP - vyvedení výkonu 2 x KJ 500 kWe

Energoaqua Rožnov

2009

Aktualizace provozních předpisů VE Slapy

ČEZ, a.s.

2009

Provozní předpisy PVE Dlouhé Stráně - 1. etapa

ČEZ, a.s.

2008

Projekt pro SP - TOT, záložní zdroj 20 tp/h, 3,5 MPa, 320st. C

Teplárna Otrokovice, a.s.

2008

3 x realizační PD FVE 500 – 1500 kWp

různí zákazníci

2007 - 2008

Provozní předpisy VE Slapy

ČEZ, a.s.

2008

"Energocentrum v průmyslovém areálu Kolín" (kotel na biomasu 20 MWt, parní turbina 4,7 MWe)

Kolínský ISOL

2007

Projekt výstavby FVE 5 MWp v lokalitě Brodek u Přerova

Bakke, a.s.

2007

Basic Design a realizační PD pro rozšíření rozvoden 6kV v Hradci Králové - část elektro + MaR

Banar s.r.o. / BAK Hradec Králové

2007

Realizační PD pro instalaci trafostanice 22/0,4 kV v Lipůvce

MVVS spol. s r.o.

2007

Studie

Název akce:

Zákazník:

Rok realizace:

Studie: „Analýza a posouzení správnosti závěrů využití zásobníků horkovodu v TKY“

United Energy, a. s.

2018

Studie: „Posouzení tepelných ztrát budovy rekreačního střediska ve Vernířovicích č. 24“

Povodí Odry, státní podnik

2017

Studie hodnotící vhodnost technického řešení, navrženého v rámci instalace třetí spalovenské linky kotle K1 na SAKO Brno, a.s.

TENZA, a. s.

2016

Studie o účinku přepětí a úderu blesku na VD Slezská Harta a VD Kružberk

Povodí Odry, státní podnik

2015

Studie připojitelnosti – navýšení příkonu na stávající přípojce 22 kV FERAMO Brno

Banar, s.r.o.

2013

Studie proveditelnosti – navýšení příkonu průmyslového areálu – kabelová přípojka VVN + zapouzdřená rozvodna 110 kV

Banar, s.r.o.

2011

Studie optimalizace energetického hospodářství s výrobou cca 400 tis.GJ/rok

-

2010

Vypracování výpočtů chodu sítě pro 6 studií připojitelnosti FVE

různí zákazníci

2009

9 návrhů fotovoltaických elektráren - posouzení lokalit, vyplnění žádostí o připojení

různí zákazníci

2008 - 2009

Studie proveditelnosti: "Energocentrum v průmyslovém areálu Kolín"

Kolínský ISOL

2007

Konzultační činnosti

Název akce:

Zákazník:

Rok realizace:

Nezávislé posouzení a připomínkování pracovní verze zadávací dokumentace a vypracování souhrnné zprávy: „Ekologizace zdroje TKY II – mokré odsíření“

United Energy, a. s.

2018

Provádění inženýrských a konzultačních služeb

Mavel, a.s.

2017

Odborný dohled při provádění měření a vyhodnocení házivosti rotoru soustrojí TG2

ČEZ, a. s.

2017

Projednání koncepce PVE Ipeľ

AQUATIS, a.s., ČKD Blansko Engineering, a.s.

2016

Konzultace při přípravě projektu VE SONG QUANG/Vietnam

Mavel, a.s.

2016

Posouzení vibračního chování TG2 EDS

ČEZ, a.s.

2015

Technický audit TH TS Humpolec

TS Humpolec

2015

Technická pomoc

Teplárna Otrokovice a.s.

2014

Spolupráce při návrhu VN částí vyvedení výkonu vodních elektráren

Mavel, a.s.

2013

Technické konzultace – příprava projektu EVO Komořany

United Energy, a.s.

2012 - 2013

Školení obsluhy na projektu „Vybavení, modernizace a zavedení čistých technologií v energetice Lovochemie, a.s.

TENZA, a. s.

2013

Spolupráce při návrhu VN částí vyvedení výkonu vodních elektráren, přejímky elektrických strojů u výrobců (hydroalternátory)

Mavel, a.s.

2012

Technické konzultace

United Energy, a.s

2011

Činnosti energetického specialisty

Název akce:

Zákazník:

Rok realizace:

Vypracování dílčích bilancí a kapitol Energetické koncepce statutárního města Brna

TENZA, a. s.

2018

Vypracování „Zprávy o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie“: SUEZ Technický servis s.r.o.., Šumperk

SUEZ Technický servis s.r.o.

2018

Průkaz ENB pro Retail park Varnsdorf

MYDAT, spol. s r.o.

2018

3 další průkazy ENB

různí zákazníci

2018

Energetický audit AT Computers a.s

AT Computers a.s.

2017

Vypracování průkazu ENB: Objekt Nová Pláň 18

Povodí Odry, státní podnik

2017

Průkaz ENB SPORTOVNÍ A OBCHODNÍ CENTRUM TEPLICE

MYDAT, spol. s r.o.

2017

Průkaz ENB PRODEJNÍ ZAŘÍZENÍ NEMOCNICE BOHUNICE – 11 objektů

Point4u, s.r.o.

2017

Vypracování „Zprávy o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie“

SUEZ Využití zdrojů a.s., Provoz Rapotín

SUEZ Využití zdrojů a.s., Provoz Plzeň

SUEZ Využití zdrojů a.s., Provoz Sobě

SUEZ Využití zdrojů a.s

2017

29 dalších průkazů ENB

různí zákazníci

2017

Energetický posudek: „Zvýšení energetické účinnosti výrobní haly BEST"

Best – Business, a.s.

2016

Stanovisko energetického auditora pro „Závěrečné vyhodnocení akce REKONSTRUKCE KOTLE K1, K2 A ROZVODŮ CZT V ŽATCI – změna 12/2014“

Žatecká teplárenská, a.s.

2016

Stanovisko energetického auditora na akci „REKONSTRUKCE TECHNOLOGICKÉHO PAROVODU 1,4 MPa FATRA – SNÍŽENÍ DISTRIBUČNÍCH ZTRÁT – výměna v části nadjezdu u areálu Continental Barum“

Teplárna Otrokovice a.s.

2016

Energetický audit pro objekty v majetku SAKO Brno, a.s.

SAKO Brno, a.s.

2016

Stanovisko energetického auditora na akci „Rozšíření distribuční sítě CZT Kvítkovice I“

Teplárna Otrokovice a.s.

2016

Zprávy o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie: VHP Jeseník, VHP Krnov, PZ Suchdol, PD Opava

Povodí Odry, státní podnik

2016

Energetické audity: Správa SP Ostrava (vč. laboratoří), Správa závodu SP Frýdek-Místek, PD Opava, VHP Skotnice, VD Morávka, VD Žermanice, VD Kružberk, VD Slezská Harta

Povodí Odry, státní podnik

2016

Kontrola a vypracování zprávy o kontrole klimatizačních systémů: hala „A“, hala „B“

Tyco Fire & Security Czech Republic s.r.o.

2016

Energetický posudek „ZÁVOD NA VÝROBU KOVOVÝCH STŘÍŽKŮ, MONEA COIN TECHNOLOGY s.r.o.“

Bucek s.r.o.

2016

Průkaz ENB „Novostavba polyfunkčního domu Šlapanice“

Point4u, s.r.o.

2016

Průkaz ENB a posudky EA pro 3 obchodní centra

Mydat, spol. s r.o.

2016

31 dalších průkazů ENB

různí zákazníci

2016

Posudek EA - rekonstrukce CZT Moravan

Teplárna Otrokovice a.s.

2015

Aktualizace EA: "Rozšíření distribuční sítě CZT Kvítkovice I"

Teplárna Otrokovice a.s.

2015

Energetický audit: „Logistické centrum Brno“

SITA CZ a.s.

2015

Energetický audit: „Logistické centrum Boskovice“

SITA CZ a.s.

2015

Energetický audit: „Logistické centrum Olomouc“

SITA CZ a.s.

2015

Energetický audit: „Spalovna Zlín“

SITA CZ a.s.

2015

Průkaz ENB pro 84 objektů

Kaufland Česká republika v.o.s.

2015

Průkaz ENB a posudky EA pro 6 obchodních center

Mydat, spol. s r.o.

2015

21 dalších průkazů ENB

různí zákazníci

2015

Energetický audit: "Rozšíření distribuční sítě CZT Kvítkovice I"

Teplárna Otrokovice a.s.

2014

Energetický audit: "REKONSTRUKCE KOTLE K1, K2 A ROZVODŮ CZT V ŽATCI – změna 12/2014"

Žatecká teplárenská, a.s.

2014

31 dalších průkazů ENB

různí zákazníci

2014

Energetický audit: "Rekonstrukce a ekologizace (odsíření) kotle K1 + rekonstrukce CZT (VS1, VS4)

Žatecká teplárenská, a.s.

2013

Energetický audit: "Rekonstrukce a ekologizace (odsíření) kotle K2

Žatecká teplárenská, a.s.

2013

Energetický audit akce: „Rekonstrukce CZT v areálu Moravanu Otrokovice“

Teplárna Otrokovice, a.s.

2013

Energetický audit akce: „Parovod FATRA“

Teplárna Otrokovice, a.s.

2013

Energetický audit akce: „Areál STT Napajedla“

Teplárna Otrokovice, a.s.

2013

Průkazy ENB pro objekty SAKO Brno, a.s.

SAKO Brno, a.s.

2013

Vypracování posudků energetického auditora a výpočtu úspor emisí pro investiční akce v rámci žádosti o přidělení bezplatných povolenek

United Energy, a.s.

2013

11 dalších průkazů ENB

různí zákazníci

2013

Energetický audit haly ocelových konstrukcí v KPS Brno v majetku FIRESTA – Fišer

FIRESTA – Fišer

2012

Energetický audit MVE Rájec

Mavel, a.s.

2012

Průkaz ENB budovy OC

Mydat, spol. s r.o.

2012

12 dalších průkazů ENB

různí zákazníci

2012

EA OD Kaufland (50 objektů)

Kaufland ČR

2011

EA budovy OC

Mydat, spol. s r.o.

2011

Provedení jednorázové kontroly kotlů

Tyco Ráječko

2011

Provedení jednorázové kontroly kotlů

SKS Blansko

2011

12 dalších průkazů ENB

různí zákazníci

2011

EA OD Kaufland (32 objektů)

Kaufland ČR

2010

EA - obchodní centrum se službami – 7 provozoven

Kaufland ČR

2009 - 2010

12 průkazů ENB

různí zákazníci

2009 - 2010

19 posudků EA na solární systémy

různí zákazníci

2007 - 2010

Zpráva o kontrole klimatizačních systémů v areálu Celestica

Celestica

2009

Zpráva o pravidelné kontrole kotlů v areálu Celestica

Celestica

2009

EA - rekonstrukce kotlů K1,2 v Teplárně Přerov

DALKIA, a.s.

2009